<< Η Αίγυπτος, η Ελλάδα και η Αιγυπτιώτικη Προσφορά >>

 

Στιγμιότυπα από την παρουσίαση Βιβλίου που έγινε στο εντευκτήριο του

Σ.Α.Ε. την Δευτέρα 10 Δεκεμβρίου 2007 και ώρα 19.45

επί της οδού 3ης Σεπτεμβρίου 56 , 1ος όροφος

<< Η Αίγυπτος, η Ελλάδα και η Αιγυπτιώτικη Προσφορά >>

 

 

Ομιλία         
κ.  Φίλιππου   Κοσσένα ,

Προέδρου  Σ.Α.Ε.

Παρουσίαση βιβλίου
κ.  Αικατερίνη  Χαρβάλα ,        
Καθηγήτρια  Πανεπιστημίου
 
κ.  Πάνου  Βλασσόπουλου , 
Πρέσβη
 
κ.  Μερόπη  Σπυροπούλου ,
Καθηγήτρια  Πανεπιστημίου
Χαιρετισμός  Α.Θ.Μ.
Πάπα  και  Πατριάρχη  Αλεξανδρείας και
Πάσης  Αφρικής    κ.κ.  Θεοδώρου  Β'

 

Στιγμιότυπα από την παρουσίαση Βιβλίου που έγινε στο εντευκτήριο του Σ.Α.Ε. την Δευτέρα 10 Δεκεμβρίου 2007
Στιγμιότυπα από την παρουσίαση Βιβλίου που έγινε στο εντευκτήριο του Σ.Α.Ε. την Δευτέρα 10 Δεκεμβρίου 2007
 • Στιγμιότυπα από την παρουσίαση Βιβλίου που έγινε στο εντευκτήριο του Σ.Α.Ε. την Δευτέρα 10 Δεκεμβρίου 2007
 • Στιγμιότυπα από την παρουσίαση Βιβλίου που έγινε στο εντευκτήριο του Σ.Α.Ε. την Δευτέρα 10 Δεκεμβρίου 2007
 • Στιγμιότυπα από την παρουσίαση Βιβλίου που έγινε στο εντευκτήριο του Σ.Α.Ε. την Δευτέρα 10 Δεκεμβρίου 2007
 • Στιγμιότυπα από την παρουσίαση Βιβλίου που έγινε στο εντευκτήριο του Σ.Α.Ε. την Δευτέρα 10 Δεκεμβρίου 2007
 • Στιγμιότυπα από την παρουσίαση Βιβλίου που έγινε στο εντευκτήριο του Σ.Α.Ε. την Δευτέρα 10 Δεκεμβρίου 2007
 • Στιγμιότυπα από την παρουσίαση Βιβλίου που έγινε στο εντευκτήριο του Σ.Α.Ε. την Δευτέρα 10 Δεκεμβρίου 2007