Χρονογράφημα από τη Μαρία Αδαμαντίδου

Αγαπητά μας μέλη,

Ένα πολύ ενδιαφέρον "ιστορικό άρθρο" μας έστειλε η φίλη Αμπετειανή Μαρία
Αδαμαντίδου το οποίο το μοιραζόμαστε με όλους εσάς και την ευχαριστούμε
πολύ.

Αξίζει να το διαβάσετε και να θυμηθείτε . .

Υπάρχουν και Αμπετειανοί μεταξύ των Ελλήνων μαθητών . . .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1η σελίδα

 

2η σελίδα

 

3η σελίδα

 

 

4η σελίδα