ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΣΤΟ ΘΕΑΤΡΟ ΟΥΚΑΛΕΤ ΕΛ ΓΟΥΡΙ ΣΤΟ ΚΑΙΡΟ στις 20 Οκτωβρίου 2008

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΣΤΟ ΘΕΑΤΡΟ ΟΥΚΑΛΕΤ ΕΛ ΓΟΥΡΙ ΣΤΟ ΚΑΙΡΟ στις 20 Οκτωβρίου 2008.

 

 

Ευχαριστούμε τον Κο

ΓΙΑΝΝΗ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟ

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΤΗΣ ΑΜΠΕΤΕΙΟΥ ΣΧΟΛΗΣ

για τις φωτογραφίες που μας παραχώρησε.

 ΘΕΑΤΡΟ ΟΥΚΑΛΕΤ ΕΛ ΓΟΥΡΙ ΣΤΟ ΚΑΙΡΟ στις 20 Οκτωβρίου 2008
ΘΕΑΤΡΟ ΟΥΚΑΛΕΤ ΕΛ ΓΟΥΡΙ ΣΤΟ ΚΑΙΡΟ στις 20 Οκτωβρίου 2008
 • ΘΕΑΤΡΟ ΟΥΚΑΛΕΤ ΕΛ ΓΟΥΡΙ ΣΤΟ ΚΑΙΡΟ στις 20 Οκτωβρίου 2008
 • ΘΕΑΤΡΟ ΟΥΚΑΛΕΤ ΕΛ ΓΟΥΡΙ ΣΤΟ ΚΑΙΡΟ στις 20 Οκτωβρίου 2008
 • ΘΕΑΤΡΟ ΟΥΚΑΛΕΤ ΕΛ ΓΟΥΡΙ ΣΤΟ ΚΑΙΡΟ στις 20 Οκτωβρίου 2008
 • ΘΕΑΤΡΟ ΟΥΚΑΛΕΤ ΕΛ ΓΟΥΡΙ ΣΤΟ ΚΑΙΡΟ στις 20 Οκτωβρίου 2008
 • ΘΕΑΤΡΟ ΟΥΚΑΛΕΤ ΕΛ ΓΟΥΡΙ ΣΤΟ ΚΑΙΡΟ στις 20 Οκτωβρίου 2008
 • ΘΕΑΤΡΟ ΟΥΚΑΛΕΤ ΕΛ ΓΟΥΡΙ ΣΤΟ ΚΑΙΡΟ στις 20 Οκτωβρίου 2008
 • ΘΕΑΤΡΟ ΟΥΚΑΛΕΤ ΕΛ ΓΟΥΡΙ ΣΤΟ ΚΑΙΡΟ στις 20 Οκτωβρίου 2008
 • ΘΕΑΤΡΟ ΟΥΚΑΛΕΤ ΕΛ ΓΟΥΡΙ ΣΤΟ ΚΑΙΡΟ στις 20 Οκτωβρίου 2008
 • ΘΕΑΤΡΟ ΟΥΚΑΛΕΤ ΕΛ ΓΟΥΡΙ ΣΤΟ ΚΑΙΡΟ στις 20 Οκτωβρίου 2008
 • ΘΕΑΤΡΟ ΟΥΚΑΛΕΤ ΕΛ ΓΟΥΡΙ ΣΤΟ ΚΑΙΡΟ στις 20 Οκτωβρίου 2008
 • ΘΕΑΤΡΟ ΟΥΚΑΛΕΤ ΕΛ ΓΟΥΡΙ ΣΤΟ ΚΑΙΡΟ στις 20 Οκτωβρίου 2008
 • ΘΕΑΤΡΟ ΟΥΚΑΛΕΤ ΕΛ ΓΟΥΡΙ ΣΤΟ ΚΑΙΡΟ στις 20 Οκτωβρίου 2008
 • ΘΕΑΤΡΟ ΟΥΚΑΛΕΤ ΕΛ ΓΟΥΡΙ ΣΤΟ ΚΑΙΡΟ στις 20 Οκτωβρίου 2008
 • ΘΕΑΤΡΟ ΟΥΚΑΛΕΤ ΕΛ ΓΟΥΡΙ ΣΤΟ ΚΑΙΡΟ στις 20 Οκτωβρίου 2008