Φωτογραφίες από το Μνημόσυνο των αδελφών Αμπέτ 2009

 

Φωτογραφίες από το Αρχιερατικό Μνημόσυνο των αδελφών Αμπέτ

και όλων των εκλιπόντων Αμπετειανών ,

δασκάλων και καθηγητών

 

 

Φωτογραφίες από το Μνημόσυνο των αδελφών Αμπέτ 2009
Φωτογραφίες από το Μνημόσυνο των αδελφών Αμπέτ 2009
  • Φωτογραφίες από το Μνημόσυνο των αδελφών Αμπέτ 2009
  • Φωτογραφίες από το Μνημόσυνο των αδελφών Αμπέτ 2009
  • Φωτογραφίες από το Μνημόσυνο των αδελφών Αμπέτ 2009
  • Φωτογραφίες από το Μνημόσυνο των αδελφών Αμπέτ 2009