Υλοποιήθηκαν με μεγάλη επιτυχία τα εγκαίνια του νηπιαγωγείου στην Σίουα

 

Υλοποιήθηκαν με μεγάλη επιτυχία τα εγκαίνια του νηπιαγωγείου στην Σίουα

και ήδη έχουν γράψει γι΄ αυτό πολλές ημερήσιες και ηλεκτρονικές εφημερίδες.

Φωτογραφίες του νηπιαγωγείου από την εκδρομή μας

( 22 Οκτωβρίου -29 Οκτωβρίου 2009)

<ΚΑΙΡΟ - SIWA - ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ ΑΙΓΥΠΤΟΥ>

 

 

Υλοποιήθηκαν με μεγάλη επιτυχία τα εγκαίνια του νηπιαγωγείου στην Σίουα
Υλοποιήθηκαν με μεγάλη επιτυχία τα εγκαίνια του νηπιαγωγείου στην Σίουα
  • Υλοποιήθηκαν με μεγάλη επιτυχία τα εγκαίνια του νηπιαγωγείου στην Σίουα
  • Υλοποιήθηκαν με μεγάλη επιτυχία τα εγκαίνια του νηπιαγωγείου στην Σίουα