Το Διοικητικό Συμβούλιο και οι Τελειόφοιτοι της Αμπετείου Σχολής Καίρου

Στιγμιότυπα από την συνάντηση του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου μας στην Ημερήσια Διάταξη στις 25 Απριλίου 2007

 

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο και οι Τελειόφοιτοι της Αμπετείου Σχολής Καίρου (Γιώργος Χόσνι , Γιάννης Βλάσσιος, Μαριονέτ ελ Σάμι, Καμάλ ελ Ντιν , Γεώργιος Μόρκος, Ανδρέας Γιόσρι, Μόνζερ Χαλάκ, Χρήστος Βασιλειάδης) και ο Διευθυντής της Σχολής κος Ιωάννης Σταυρόπουλος.

 

 

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο και οι Τελειόφοιτοι της Αμπετείου Σχολής Καίρου
Το Διοικητικό Συμβούλιο και οι Τελειόφοιτοι της Αμπετείου Σχολής Καίρου
  • Το Διοικητικό Συμβούλιο και οι Τελειόφοιτοι της Αμπετείου Σχολής Καίρου
  • Το Διοικητικό Συμβούλιο και οι Τελειόφοιτοι της Αμπετείου Σχολής Καίρου
  • Το Διοικητικό Συμβούλιο και οι Τελειόφοιτοι της Αμπετείου Σχολής Καίρου
  • Το Διοικητικό Συμβούλιο και οι Τελειόφοιτοι της Αμπετείου Σχολής Καίρου
  • Το Διοικητικό Συμβούλιο και οι Τελειόφοιτοι της Αμπετείου Σχολής Καίρου
  • Το Διοικητικό Συμβούλιο και οι Τελειόφοιτοι της Αμπετείου Σχολής Καίρου