Στιγμιότυπα από το Γκελεμπία Πάρτι στο Σ.Α.Ε. στις 23 Φεβρουαρίου 2008

Στιγμιότυπα από το Γκελεμπία Πάρτι στο Σ.Α.Ε. στις 23 Φεβρουαρίου 2008.

 

 

Η τελευταία φωτογραφία είναι το Ζευγάρι που πήρε το Κύπελλο του 
καλύτερου χορευτικού ζευγαριού της βραδιάς.

Συγχαρητήρια!!

Στιγμιότυπα από το Γκελεμπία Πάρτι στο Σ.Α.Ε. στις 23 Φεβρουαρίου 2008.
Στιγμιότυπα από το Γκελεμπία Πάρτι στο Σ.Α.Ε. στις 23 Φεβρουαρίου 2008.
  • Στιγμιότυπα από το Γκελεμπία Πάρτι στο Σ.Α.Ε. στις 23 Φεβρουαρίου 2008.
  • Στιγμιότυπα από το Γκελεμπία Πάρτι στο Σ.Α.Ε. στις 23 Φεβρουαρίου 2008.
  • Στιγμιότυπα από το Γκελεμπία Πάρτι στο Σ.Α.Ε. στις 23 Φεβρουαρίου 2008.
  • Στιγμιότυπα από το Γκελεμπία Πάρτι στο Σ.Α.Ε. στις 23 Φεβρουαρίου 2008.
  • Στιγμιότυπα από το Γκελεμπία Πάρτι στο Σ.Α.Ε. στις 23 Φεβρουαρίου 2008.