ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 2017

Σύμφωνα με το καταστατικό του Συλλόγου Αμπετείου Σχολής, το Διοικητικό Συμβούλιο σας καλεί να παρευρεθείτε στην Τακτική Γενική Συνέλευση που θα γίνει την Κυριακή 5 Μαρτίου 2017 και ώρα 11.00 πμ στην αίθουσα του Εντευκτηρίου του Συνδέσμου Αιγυπτιωτών Ελλήνων (3ης Σεπτεμβρίου 56, 1ος όροφος). Αν δεν διαπιστωθεί απαρτία, η Τακτική Γενική Συνέλευση θα ξεκινήσει μισή ώρα αργότερα στις 11:30 πμ, την ίδια μέρα και στην ίδια αίθουσα.

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ.

Εκλογή Προέδρου και Γραμματέα της Συνέλευσης.

Ανάγνωση – Επικύρωση πρακτικών προηγούμενης Γεν. Συνέλευσης.

Λογοδοσία και Οικονομικός Απολογισμός για το 2016 του Διοικητικού Συμβουλίου

Έκθεση της Ελεγκτικής Επιτροπής. Απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη.

Υποβολή Προϋπολογισμού για το 2017 και έγκριση του από την Γενική Συνέλευση.

Πρόταση Γενικού Γραμματέα για το νέο σήμα του Συλλόγου και Απολογισμός Αρχισυντάκτη Κάδμου. Πρόταση για το Νέο Εξώφυλλο του

Κάδμου. Βράβευση Σταύρου Γεωργιάδη, Σκιτσογράφου του Κάδμου.

Προγραμματισμός εκδηλώσεων.

8 Ερωτήσεις – Προτάσεις από τα μέλη μας για τον Σύλλογό μας.

9 Λήξη Γενικής Συνέλευσης.