Ο Πανελλαδικός Σύνδεσμος Παραπληγικών και Κινητικά Αναπήρων Βραβεύει τον Δρα. Χαράλαμπον Τσιλτικλήν

Ο Πανελλαδικός Σύνδεσμος Παραπληγικών και Κινητικά Αναπήρων Βραβεύει τον Δρα. Χαράλαμπον Τσιλτικλήν για την συνεχή Επιστημονική του Προσφορά του στο χώρο των Ατόμων με Κινητική Αναπηρία στις 29/01/2006.

Στη φωτογραφία ο Βουλευτής και πρ. Υπουργός Ιατρός Μανώλης Σκουλάκης δίνει την Τιμητική Πλακέτα.

 

 
Ο Πανελλαδικός Σύνδεσμος Παραπληγικών και Κινητικά Αναπήρων Βραβεύει τον Δρα. Χαράλαμπον Τσιλτικλήν
Ο Πανελλαδικός Σύνδεσμος Παραπληγικών και Κινητικά Αναπήρων Βραβεύει τον Δρα. Χαράλαμπον Τσιλτικλήν