Η καθιερωμένη συνάντηση των Αμπετειανών στον Σ.Α.Ε.

 

 

Η καθιερωμένη συνάντηση των Αμπετειανών στον Σ.Α.Ε.

Περίπου 25 Αμπετειανοί πάλι μαζευτήκαμε στον Σ.Α.Ε. την 3η Τετάρτη του Ιανουαρίου και όπως κάθε φορά που θα βρεθούμε λές και δεν έχουν περάσει τα χρόνια από πάνω μας και θυμόμαστε τις παιδικές μας τρέλες που περάσαμε στην

Αμπέτειο 

Μερικές φωτογραφίες είναι χαρακτηριστικές

Φωτογραφίες