Ζητούνται καθηγητές για την Αμπέτειο Σχολή Καΐρου

Για την Αμπέτειο Σχολή Καΐρου ζητούνται :

 

1 καθηγητής Μαθηματικών, και

1 καθηγητής Χημείας.

 

Γίνονται δεκτοί συνταξιούχοι ή αδιόριστοι.

Πληροφορίες/λεπτομέρειες : Νικόλαος Βαδής (vadisnikolas@gmail.com) ή Ευάγγελος Πεζάς (evanpezas@gmail.com).