Ετήσιος χορός του Συλλόγου στο Ξενοδοχείο HILTON

 

17 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2009 

 

Ετήσιος χορός του Συλλόγου στο Ξενοδοχείο HILTON

Σάββατο, 17 Ιανουαρίου 2009 και ώρα 21.00

Τιμή κατ άτομο 55 euro με το ποτό .

Πληροφορίες στην κα Βεατρίκη Βλασσοπούλου

τηλ. 210-9831392 ή 6944 - 843427

Πρόσκληση