Ετήσιος χορός του Συλλόγου στο Ξενοδοχείο HILTON

 

Ετήσιος χορός του Συλλόγου στο Ξενοδοχείο HILTON

Σάββατο, 19 Ιανουαρίου 2008 και ώρα 21.00

 

Τιμή κατ άτομο 55 euro με το ποτό .

Σημειώσατε ότι η ζήτηση είναι μεγάλη.

Πληροφορίες στην κα Βεατρίκη Βλασσοπούλου

τηλ. 210-9831392 ή 6944 - 843427

 

Προσοχή !!! Τελευταία ημέρα για δήλωση συμμετοχής είναι η 10η Ιανουαρίου 2008