Ετήσια Γενική Συνέλευση Συλλόγου Αμπετείου Σχολής

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Ετήσια Γενική Συνέλευση Συλλόγου Αμπετείου Σχολής Απόγευμα Κυριακής, 1 Φεβρουαρίου 2009 και ώρα 11:10' στο εντευκτήριο του Συλλόγου μας Δορυλαίου 26 στον 5ο όροφο

Σε περίπτωση μη απαρτίας η Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί στην ίδια αίθουσα, την ίδια ημέρα και ώρα 12.00'

Ημερήσια Διάταξη :

Α. Εκλογή Προέδρου και Γραμματέως της Γενικής Συνέλευσης

Β. Απολογισμός και έγκριση πεπραγμένων 2008

Γ. Ανάγνωση και έγκριση εκθέσεως της Εξελεγκτικής Επιτροπής

Δ. Ανάγνωση και έγκριση Ταμειακού Απολογισμού 2008, απαλλαγή του Δ.Σ. από κάθε ευθύνη

Ε. Ανάγνωση και έγκριση Διοικητικού και Ταμειακού Προϋπολογισμού για το έτος 2009

Η παρουσία σας είναι πάντα πολύτιμη

Πρόσκληση