Εκδρομή της Καθαρής Δευτέρας

 

Παρακαλώ κοιτάξτε την νέα μας ανακοίνωση για την εκδρομή της Καθαρής Δευτέρας στο

KINETTA BEACH 25-27 Φεβρουαρίου 2012

Πρόσκληση