ΓΕΝΙΚΗ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ & ΕΚΛΟΓΕΣ Δ.Σ.

Γενική Ετήσια Τακτική Συνέλευση και εκλογές Δ.Σ., την Κυριακή 25 Φεβρουαρίου 2018.

Καλούμε τα μέλη μας, σύμφωνα με το άρθρο 16.2 του καταστατικού του Συλλόγου μας, στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση και εκλογές Δ.Σ. στο εντευκτήριο του Σ.Α.Ε. 3ης Σεπτεμβρίου 56, 1ος όροφος και ώρα 10:00 π.μ. με την εξής ημερησία διάταξη :

1. Εκλογή Προέδρου και Γραμματέως της Γενικής Συνέλευσης

2. Απολογισμός και έγκριση πεπραγμένων για το έτος 2017

3. Ανάγνωση και έγκριση ταμειακού απολογισμού έτους 2017 και απαλλαγή του Δ.Σ. από κάθε ευθύνη

4. Ανάγνωση και έγκριση Οικονομικού προϋπολογισμού για το έτος 2018

5. Ανάγνωση και έγκριση εκθέσεως της εξελεγκτικής επιτροπής

6. Ο Κάδμος, μια ανασκόπηση του περιοδικού του Συλλόγου μας, πρόταση για αλλαγή του πρωτοσέλιδου και εκδήλωση για τα 70 χρόνια του.

7. Εκλογή Εφορευτικής επιτροπής για την διεξαγωγή των εκλογών και ψηφοφορίας

8. Εκλογή 9 νέων μελών για το Διοικητικό Συμβούλιο και 3 μελών για την Εξελεγκτική Επιτροπή

Οποιοδήποτε άλλο θέμα θέλει κάποιος να θέσει εκτός ημερήσιας διάταξης, παρακαλείται να το υποβάλει στη Γραμματεία του Δ.Σ. στην ηλεκτρονική διεύθυνση ambetios@ambetios.gr , 48 ώρες πριν την Γενική Συνέλευση.

Σε περίπτωση μη απαρτίας και όπως ορίζει το καταστατικό η Γενική Συνέλευση επαναλαμβάνεται στον ίδιο χώρο και μετά παρέλευση μιας ώρας χωρίς νέα πρόσκληση (11:00), οπότε η απαρτία θεωρείται υφισταμένη, ανεξαρτήτως του αριθμού των παρόντων μελών.

Σημειώνουμε ότι βάσει του Καταστατικού, στη συνέλευση παρευρίσκονται και ψηφίζουν μόνο τα ταμειακώς εντάξει για το 2017 μέλη μας και θα είναι ο ταμίας μας εκεί, από νωρίς, για την είσπραξη των συνδρομών σας.

Κάθε τακτικό και ταμειακώς εντάξει μέλος μπορεί να εκπροσωπήσει με πληρεξούσιο ένα άλλο τακτικό και ταμειακώς εντάξει μέλος.

Οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι (για το Διοικητικό Συμβούλιο και την Εξελεγκτική επιτροπή) πρέπει να υποβάλλουν γραπτή αίτηση της υποψηφιότητας τους στην ηλεκτρονική διεύθυνση ambetios@ambetios.gr .

Τελευταία ημέρα υποβολής αιτήσεων είναι η Πέμπτη 22 Φεβρουαρίου, 2018 και ώρα 14.00'.

Εκ μέρους του Δ.Σ.

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΜΠΕΤΕΙΟΥ ΣΧΟΛΗΣ

http://www.ambetios.gr/