Από την ομιλία του Γιώργου Δέλφη (Λάκη Κουσανέλλου)

Με τους συμμαθητές του της Αμπετείου