Από την ομιλία του Αρ. Πατρινού 11/10/2014 στον Σύνδεσμο Αιγ. Ελλήνων