«ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΔΕΙΠΝΟ ΣΤΟ Σ.Ε.Α.Α.Σ στο Κάιρο στις 17-10-2008

 

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΔΕΙΠΝΟ ΣΤΟ Σ.Ε.Α.Α.Σ στο Κάιρο στις 17-10-2008.

{ΣΥΛΛΟΓΟ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΑΜΠΕΤΕΙΟΥ ΣΧΟΛΗΣ ΚΑΙΡΟΥ}

 

 

 

 

Τις φωτογραφίες μας τις παραχώρησε

ο Κος ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ ΑΜΠΕΤΕΙΟΥ ΣΧΟΛΗΣ»

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΔΕΙΠΝΟ ΣΤΟ Σ.Ε.Α.Α.Σ στο Κάιρο στις 17-10-2008
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΔΕΙΠΝΟ ΣΤΟ Σ.Ε.Α.Α.Σ στο Κάιρο στις 17-10-2008
 • ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΔΕΙΠΝΟ ΣΤΟ Σ.Ε.Α.Α.Σ στο Κάιρο στις 17-10-2008
 • ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΔΕΙΠΝΟ ΣΤΟ Σ.Ε.Α.Α.Σ στο Κάιρο στις 17-10-2008
 • ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΔΕΙΠΝΟ ΣΤΟ Σ.Ε.Α.Α.Σ στο Κάιρο στις 17-10-2008
 • ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΔΕΙΠΝΟ ΣΤΟ Σ.Ε.Α.Α.Σ στο Κάιρο στις 17-10-2008
 • ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΔΕΙΠΝΟ ΣΤΟ Σ.Ε.Α.Α.Σ στο Κάιρο στις 17-10-2008
 • ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΔΕΙΠΝΟ ΣΤΟ Σ.Ε.Α.Α.Σ στο Κάιρο στις 17-10-2008
 • ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΔΕΙΠΝΟ ΣΤΟ Σ.Ε.Α.Α.Σ στο Κάιρο στις 17-10-2008
 • ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΔΕΙΠΝΟ ΣΤΟ Σ.Ε.Α.Α.Σ στο Κάιρο στις 17-10-2008
 • ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΔΕΙΠΝΟ ΣΤΟ Σ.Ε.Α.Α.Σ στο Κάιρο στις 17-10-2008
 • ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΔΕΙΠΝΟ ΣΤΟ Σ.Ε.Α.Α.Σ στο Κάιρο στις 17-10-2008
 • ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΔΕΙΠΝΟ ΣΤΟ Σ.Ε.Α.Α.Σ στο Κάιρο στις 17-10-2008
 • ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΔΕΙΠΝΟ ΣΤΟ Σ.Ε.Α.Α.Σ στο Κάιρο στις 17-10-2008
 • ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΔΕΙΠΝΟ ΣΤΟ Σ.Ε.Α.Α.Σ στο Κάιρο στις 17-10-2008
 • ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΔΕΙΠΝΟ ΣΤΟ Σ.Ε.Α.Α.Σ στο Κάιρο στις 17-10-2008
 • ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΔΕΙΠΝΟ ΣΤΟ Σ.Ε.Α.Α.Σ στο Κάιρο στις 17-10-2008
 • ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΔΕΙΠΝΟ ΣΤΟ Σ.Ε.Α.Α.Σ στο Κάιρο στις 17-10-2008